Optymalizacja _kosztów dystrybucji_

Optymalizacja kosztów dystrybucji

Optymalizacja kosztów dystrybucji

Kwestia uporządkowania dystrybucji energii i gazu jest niezwykle istotna. Konstrukcja rynku energii i gazu nie pozwala na zmianę firmy świadczącej usługi dystrybucji (monopol lokalny), natomiast odbiorca, w ramach zapisów taryfy OSD, ma swobodę kształtowania parametrów wpływających na koszty dystrybucyjne. Niestety dla większości rachunek za dystrybucje jest nieczytelny i niezrozumiały. Natomiast odpowiednio dobrane parametry, po wcześniejszej analizie profilu dystrybucyjnego, pozwalają zaoszczędzić do 30 – 40 % kosztów. Gwarantujemy Państwu rzetelne podejście do optymalizacji dystrybucji energii i gazu oraz fachowe doradztwo.

Analizujemy

Ponadto oferujemy monitoring energetyczny:

Monitoring energetycznyMonitoring energetyczny to usługa dotycząca bieżącej kontroli punktów poboru, w zakresie poboru mocy, prawidłowej kompensacji energii biernej, rozliczania energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych. To także bieżące doradztwo energetyczne, które pozwala szybko reagować na zmiany profilu poboru energii, czyli przygotowywanie pism i wniosków oraz comiesięcznych raportów. Określenie profilu poboru energii elektrycznej, odczytanej za pomocą licencjonowanego oprogramowania z liczników zainstalowanych u klienta umożliwia optymalny dobór parametrów dystrybucyjnych.

 

Stoimy na straży twoich wydatków na usługi dystrybucji.