Kompensacja _energii biernej_

Kompensacja energii biernej

Kompensacja energii biernej

Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych, zatem usunięcie z sieci mocy biernej powoduje zmniejszenie współczynnika mocy, jak również spadek składowej prądu i wydłużenie żywotności kabli, transformatora oraz innych elementów sieci zasilającej.

A co najważniejsze obniżenie kosztów dystrybucji energii.

Jak oszacować koszty kompensacji mocy biernej

Aby móc określić, jaką moc powinien mieć układ do kompensacji mocy biernej, należy wykonać pomiary danych licznika energii lub pomiar analizatorem sieci przez wykwalifikowanego elektryka.

Na podstawie wykonanego pomiaru dokonujemy analizy i dobieramy urządzenie o odpowiedniej mocy.

Dokonujemy montażu baterii kondensatorów.

W czym jeszcze możemy pomóc?

Jeżeli posiadasz baterię kondensatorów i nie masz nikogo do jej obsługi lub po pewnym czasie eksploatacji tego urządzenia pojawiły się kary za moc bierną – należy wykonać regulację urządzenia. Służymy pomocą przy serwisie pogwarancyjnym układów do kompensacji mocy biernej, jak i rozbudowie istniejących układów.